Szent Rókus búcsú Szepsiben

Szent Rókus búcsú Szepsiben

Szepsiben 2014. augusztus 3-án 11 órakor Bartal Károly Tamás, jászóvári emeritus apát vezetésével ünnepi szentmise kezdődött szent Rókus tiszteletére a fogadalmi kápolnánál, ahol az idén is ünnepélyesen megemlékeztek az 1831-es kolerajárvány áldozatairól. A városban 6 hét alatt 212 lakos halt meg. Az 1872-es kolerajárvány újabb 34 áldozatot követelt. A hívek a járvány elmúltával a város domboldalán szent Rókus tiszteletére kápolnát emeltek, ahol minden esztendőben augusztus 16. – szent Rókus ünnepe – táján rájuk emlékeznek és az utóbbi 15 évben napjaink testi – lelki betegeinek gyógyulásáért is imádkoznak.

 Ma, korunk új pestise: a kábítószer, az alkohol, a testiség, a szerencsejátékok szenvedélye és a szekták sokasága szedi áldozatát népünk körében. E megszentelt helyen őértük és mindazokért szállt az ima, akik szenvednek miattuk, és akik felszabadításukon fáradoznak, az orvosokért és az ápolókért, nem utolsó sorban a fiatalokért, hogy bölcsen, erős akarattal elkerüljék korunk szenvedélyeinek fondorlatos csapdáit.

 Az ünnepi szentmise Szentségimádással és szentségi áldással zárult a város és a szűkebb pátria lakosságára. Örömmel mondható, hogy a hagyományos Szent Rókus búcsú az idén is, az emlékhely rendbe hozásával és az egyháztanács tagjai elkötelezettsége révén az ünnepi eucharisztia méltóságteljes megünneplésével, a város és az egyházközség híveinek közös összefogásáról tanúskodott. Láthatóvá lett, hogy az eucharisztikus találkozások csúcsok és források mindazoknak, akik készek megosztani Jézussal és testvéreikkel azt, amijük van, és akik, hogy így a szeretetközösség eszközeivé válva, létük egyre termékenyebb létté lehessen.

GB.