Szentmisével ünnepelték István királyt a pozsonyi dómban

Szentmisével ünnepelték István királyt a pozsonyi dómban

Több száz pozsonyi és környékbeli hívő emlékezett a pozsonyi Szent Márton-székesegyházban augusztus 20-án szent királyunkra a budapesti Szent Jobb-körmenetben és a világ minden részén ünneplő magyarsággal lélekben egyesülve – tájékoztatott Gyepes Aranka.

Ezer év múltán is fontos az ő példája, aki magyar népünk, nemzetünk jövőjét sziklára, Krisztusra alapozta – kezdte elmélkedését Molnár Tamás, a szlovák főváros magyar katolikus közösségének lelkipásztora az aktuális evangéliumi szakaszra utalva. – Hiszen jó alapok nélkül nem lehet tartós házat – hazát építeni.

A tartós, szilárd alapon aztán folytatódott az építkezés, évszázadok építkezése, s a váltakozó történelmi korok viharai, hullámverése ellenére is ma itt vagyunk az ősi koronázótemplomban, hogy hálát adjunk Istennek szent királyunkért. Egyben kérjük közbenjárását önmagunkért, az építkezés folytatóiért, hogy legyen erőnk, tartásunk István király művének méltó folytatásához. Ő legyen a mi „tündöklő csillagunk”, amely, mint egykor a napkeleti bölcseket, Megváltónkhoz, Jézushoz vezet. Ne tévesszük szem elől a valódi, tiszta fényt, különösen ma, amikor gyakran tűnnek fel kétes értékű hullócsillagok, sztárok, amelyeknek hamis csillogása rossz irányba, sőt vesztébe sodorhatja az embert – folytatta Molnár Tamás.

Majd az irgalmasság Ferenc pápa által meghirdetett szentévének szándékára hívta fel a figyelmet, rámutatva: korunk nagy kihívása a nélkülözők, az elesettek, a békétlenek egyre növekvő száma.

Erre nekünk Isten csodálatraméltó tulajdonságaival, az irgalom testi és lelki cselekedeteivel – együttérzéssel, a rászorulók segítésével, megbocsátással, kiengesztelődéssel, az emberi méltóság tiszteletével – kell válaszolnunk – hangsúlyozta a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztora.

Ezt követően Hartvik püspök legendájából idézve kiemelte, Isten valamennyi jótéteménye közül az irgalom és az igazság az, amelyekkel a „boldog király” az örök élet örömeit kiérdemelte. Molnár Tamás emlékeztetett: az irgalmasság évével szinte egybeesik az 1700 éve született Szent Márton jubileumi éve. Szent Márton hősi fokon gyakorolta az irgalom erényét. István király tisztelője volt Szent Mártonnak, az ő nevére alapított monostort Márton hegyén, a mai Pannonhalmán.

Szentbeszédének végén Molnár Tamás megemlítette, hogy az emlékévek sora 2017-ben a Szent László-évvel folytatódik. Szent László király volt az, aki 1083-ban oltárra emeltette elődjét, Szent István királyt. Az emlékévet a lovagkirály trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából hirdették meg.

Ami új, szívet örvendeztető, szemet gyönyörködtető, és néhány évvel, évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen volt: az ünnepi szentmisén magyar népviseletbe öltözött fiatal lányok, a koronázótemplomon végigvonulva, vitték az oltárhoz az áldozati ajándékokat.

A szentmise végén Szabó Imre orgonaművész kíséretében több százan énekelték együtt a pápai himnuszt, a magyar Himnuszt és a Boldogasszony anyánk kezdetű éneket.

Forrás: Magyar Kurír

Fotó: Vician András