Szeptember 15. a Szűz Mária szenvedésének a napja

Szeptember 15. a Szűz Mária szenvedésének a napja

Ma van a Hétfajldalmú Szűzanya, Szűz Mária ünnepe. A keresztények Szűz Mária felmagasztalt anyai fájdalmára emlékeznek e napon, mely a Szentkereszt felmagasztalásának ünnepét követő napon kerül sor. A búcsúnapjának megülésére pedig a rákövetkező vasárnap. A kifejezés az életét végigkísérő szenvedések alapján mondja Máriát hétfájdalmúnak.
A kultusz eredetét a kutatásnak még nem sikerült teljesen tisztázni. Gyökerei a keresztes háborúk Szentföld élményekben, s az ebből megszülető passiómisztikában kereshetők. Felvirágoztatása körül különösen a koldulórendek, főleg a franciskánusak, majd önállóbban a szerviták buzgólkodnak.
A Szűzanya szenvedéséhez kapcsolódik a magyar nyelvű költészet legrégebbi középkori emléke, az Ómagyar Máriasiralom is. A hétfajdalom közül négy az evangéliumokban is megjelenik. Ezek a következők: S a Te lelkedet is tőr járja át, hogy kinyilatkoztassanak sok szívből a gondolatok (Lukács 2,35). Menekülnek Egyiptomba: Heródes keresi a Gyermeket és meg akarja ölni (Máté 2,13). Nem találja a tizenkét éves Jézust: Atyád és én bánkódva kerestünk(Lukács 2,48). Mária ott áll a keresztfa alatt: Jézus keresztje mellett ott állott édesanyja (János 19,25). További három fajdalom pedig az ősi hagyomány alapján maradt fen. Ezek pedig az alábbiak: a Szűzanyának a keresztvivő Jézussal való találkozása, a keresztről való levétel, a halott Fiának ölében való megpihenéséről és a temetésen való részvétel.
Az ünnepet először a szerviták kezdték ünnepelni szeptember 3. vasárnapján. Ehhez 1668-ban kapták meg a pápai jóváhagyást. VII. Pius 1814-ban az egész Egyházra kiterjesztette, X. Pius szeptember 15-re tette át. A kultusz megalapítójának a legenda János evangélistát tartja. János nagyon szerette volna látni mennybevitele után a Szűzanyát. Az égbe ragadtatott és hallotta, hogy Jézus nagy kegyelmet ígért azoknak, akik Mária anyai fájdalmát tisztelik.
Szeptember 15. munkaszüneti nap Szlovákiában. A Szlovákia védőnőjévé lett Hétfájdalmú Szűz Mária tiszteletadás – kultusz központjává a Šaštín-i 1736-ból származó Hétfájdalmú Szűz Mária templom vált. Vándorlók ezrei látogatnak ide, nemcsak Szlovákiából, de külföldről is.
Az ikonográfiában is megjelenik a Fájdalmas Szűzanya. Leggyakrabban ábrázolt fájdalmak a keresztúton Fiával való találkozás, keresztről való levétel, valamint a legjelentősebb a halott Fiával az ölében, az ún. Pieta jelenet.

Forrás:  felvidek.ma/ PP