Szeptember 20. – Kim Taegon Szent Adrás áldozópap, Csong Haszang Szent Pál és társaik vértanúk

Szeptember 20. – Kim Taegon Szent Adrás áldozópap, Csong Haszang Szent Pál és társaik vértanúk

 

 

392485_764437489_big Korea kereszténységéről kevés adat maradt reánk. Világi hívők alapították a koreai egyházat. Meghallották Jézus szavát, követték és teljesítették megbízatásukat. Már a XVI. században voltak keresztények. Az 1622-ben vértanú halált halt kilenc koreait IX. Pius pápa avatta boldoggá. 1791-ben és 1795-ben két-két koreai adta életét hitéért.

 Az 1810-ben kitört üldözésben több mint háromszázan haltak vértanúhalált. 1836-ig laikus hívek vezették az erős és lelkes közösséget. 1831-ben megszervezték a koreai apostoli vikáriátust, melynek első vikáriusa, B. Brugiere meghalt, még mielőtt eljutott volna székhelyére. Hamarosan 2 pap és Imbert Laurent-Joseph-Marius vikárius érkezett titokban Koreába. Francia misszionáriusoknak 1837-ben így sikerült Korea földjére lépnie.

 Imbert püspök, vikárius a francia Marignane-ban született 1797. április 15-én. 1818-ban lépett a missziós társaságba, 1819-ben pappá szentelték, 1820-ban Szecsuánba (Kína) küldték misszióba. 1836-ban Korea 2. apostoli vikáriusa lett. 20 hónapig dolgozott, kb. 10 ezer koreait keresztelt meg. Közben üldözés támadt, munkatársai kiszolgáltatták és vértanú lett Sai-nam-hte-ben, 1839. október 21-én. 1925-ben avatták boldoggá.

 Imbert és két pap társának vértanúságától 1845-ig a koreai egyház pap nélkül volt. Koreában is a vértanúk vére öntözte az első keresztény magvetést. 1845-ben szentelték fel az első koreai papot, Tim Taegon Andrást, aki egy év múlva életét adta Krisztusért.

 Ismét titokban püspök és papok érkeztek. 1850-ben már 23 ezer katolikus élt Koreában, 12 papjuk volt. 1866-ban ismét magasra csapott az üldözések hulláma, és néhány év alatt tízezer katolikust mészároltak le, köztük hét misszionáriust.

 1876-ban érkezett az új vikárius néhány pappal, akiket szintén halálra ítéltek, és csak a francia kormány közbelépésére változtatták az ítéletet száműzetésre.

 Három nagy üldözés tört ki ellenük, 1839-ben, 1846-ban és 1866-ban. Az utóbbi során 103-an szenvedtek vértanúságot.

 XI. Pius pápa 1925-ben az 1839. és 1846. évi üldözés áldozatai közül 82 vértanút (32 férfit és 50 nőt) avatott boldoggá. A többiek közül legtöbben világi hívők voltak, férfiak és nők, házasok és fiatalok, idősek és gyermekek is. Ezek közül 24-et VI. Pál pápa avatott boldoggá 1978-ban.

II. János Pál pápa 1984. május 6-án Koreában szentté avatta Kim Taegon András lelkes papot, Chong Haszang Pál kiváló világi apostolt, Imbert Lőrinc püspököt, Berneux Ferenc Simon püspököt és 99 társukat.

kép: katolikus.network.hu

forrás: dkjozsef.blogspot.sk