Szerdai audiencia: a pápa visszatekintett kubai és amerikai útjára

Szerdai audiencia: a pápa visszatekintett kubai és amerikai útjára

Ferenc pápa szeptember utolsó szerdai általános kihallgatásán megosztotta a hívekkel nemrég lezárult apostoli utazásának főbb állomásait, amelyet Kubában és az Amerikai Egyesült Államokban tett szeptember 19-28-a között. Mint mondta, az út eredeti célja a családok nyolcadik világtalálkozója volt Philadelphiában. Eköré épült föl a látogatás többi része, amelynek során fölkereste Kubát, az USA-t és az ENSZ központját. A pápa háláját fejezte ki a kubai és az amerikai elnöknek, valamint az ENSZ főtitkárának a szívélyes fogadtatásért, mint ahogy a püspököknek és valamennyi közreműködőnek a nagy munkáért, amelyet az egyház iránti szeretet fűtött.

Betegek köszöntése és a Szent Rita-szobor megáldása

A Szentatya a Szent Péter-téri kihallgatást megelőzően a VI. Pál-teremben találkozott a betegekkel, akiket külön köszöntött. A betegség csúnya dolog, de a hit segít tovább menni: Jézus magára vette betegségeinket, egészen a keresztig. Jézusra tekintve, látva az ő türelmét, megerősödik a hitünk, Ő megért minket, vigasztal és erőt ad – mondta a pápa a német máltai szeretetszolgálat kíséretében érkezett négyszáz fogyatékkal élőnek. Egy hat méter magas és harminc tonna súlyú Casciai Szent Rita-szobrot is megáldott a pápa az általános audiencián, amelyet egy libanoni hívő készíttetett Nayef Alwan szobrászmesterrel. A Szent Ritát tisztelő híveket Renato Boccardo püspök kísérte el az audienciára, őket külön köszöntötte a Szentatya.

Az irgalmasság misszionáriusa Kubában

Isten irgalmassága hatalmasabb minden sebnél, minden konfliktusnál, minden ideológiánál. Ferenc pápa az irgalmasság misszionáriusaként érkezett Kubába, ebben a természeti kincsekben, kultúrában és hitben gazdag országba, hogy átölelje az egész kubai népet határokon belül és kívül, túl minden megosztottságon. A kubai nép mély lelki egységéről tanúskodik a Cobrei Szűzanya tisztelete, akit éppen száz esztendővel ezelőtt nyilvánítottak Kuba védőszentjévé. A pápa elzarándokolt a híres Mária-kegyhelyre, a remény Anyjához, aki vezet minket az igazságosság, a béke, a szabadság és a kiengesztelődés útján.

Felelősségteljes nyitás

Szent II. János Pál próféciája nyomán Ferenc pápa is azt reméli, hogy Kuba megnyílik a világ előtt és a világ is nyit Kuba felé. A bezárkózás, a szegénység kizsákmányolása helyett szabadságra van szükség, a méltóság tiszteletben tartásával. Ez az út dobogtatja meg sok kubai fiatal szívét: nem a csalás, a könnyű kereset, hanem a felelősség, a másik szolgálata, a kiszolgáltatottak gondozása. Ez az út pedig a sokat szenvedett kubai nép keresztény gyökereiből meríti erejét. Ebben bátorította a pápa a papokat és a szerzeteseket, a diákokat és a családokat.

Washington: Junípero Serra ferences szentté avatása, amerikai kongresszus

Kubából az Amerikai Egyesült Államokba vezetett az útja Ferenc pápának: ez az átmenet emblematikus, olyan híd, amelyet Isten épít. Isten ugyanis mindig hidakat akar építeni, mi vagyunk azok, akik falakat építünk. A falak pedig mindig leomlanak – emlékeztetett a Szentatya. Először Washingtonba utazott a pápa, ahol köszöntötte a politikai vezetőket, az egyszerű embereket, a püspököket, a szerzeteseket, a szegényeket és a kitaszítottakat. Emlékeztetette őket arra, hogy az USA legnagyobb erőforrása a lelki és etikai örökségében rejlik, ezért maradjanak hűek alapelveikhez, és tartsák tiszteletben minden ember jogát az élethez, a szabadsághoz és a boldogságkereséshez. Ezek az értékek, amelyekben mindenki osztozik, az evangéliumban teljesednek ki, ahogyan azt jól mutatta Junípero Serra ferences atya szentté avatása. Kalifornia apostola megmutatja az öröm útját: elmenni és megosztani másokkal Krisztus szeretetét. Ez a keresztények útja, de mindazoké is, akik megismerték a szeretetet: nem szabad magunknak megtartanunk, meg kell osztanunk másokkal. Erre a vallási és erkölcsi alapra épült az Egyesült Államok, és továbbra is erre építve maradhat a szabadság és a befogadás földje, együttműködve egy igazságosabb és testvéri világ építésérért.

New York: ENSZ, Ground Zero

New York-ban a pápa fölkereste az ENSZ központi székházát, ahol köszöntötte az ott dolgozókat, majd megbeszélést folytatott Ban Ki-Mun főtitkárral, és beszédet mondott a közgyűlés tagjainak. A katolikus egyház nevében arra bátorította az Egyesült Nemzetek Szervezetét, hogy segítse elő a fejlődést és a békét, tényleges összefogással óvja meg a teremtett világot. Felemelte szavát az etnikai és vallási kisebbségek, valamint a polgári lakosság elleni erőszak megállításáért is.

A békéért imádkozott a pápa a 2001-es terrortámadásban elpusztult Ikertornyok helyén, a Ground Zero emlékhelyen más vallások képviselőivel együtt, majd a Madison Square Garden sportcsarnokban szintén a békéért és az igazságosságért mutatott be szentmisét. Találkozott több karitatív szervezettel, látogatást tett iskolákban és a szegényeknél.

Philadelphia: Családok világtalálkozója. Teremtésvédelem

Apostoli utazása csúcspontja a philadelphiai családtalálkozó volt. A család, vagyis a férfi és a nő termékeny szövetsége a válasz világunk nagy kihívására. Ez a kihívás kettős: a szétforgácsolódás és az eltömegesedés – két véglet, amely a fogyasztói gazdaságot támogatja. A válasz pedig a család, mert egy olyan társadalom sejtje, amelyik egyensúlyt teremt a személyes és a közösségi lét között, és egyben jó példát adhat a teremtett világ javainak és erőforrásainak fenntartható kezelésére. A család az átfogó ökológia főszereplője, mert olyan alapvető társadalmi egység, amelyik magában foglalja az emberi civilizáció két alapelvét: a közösség és a termékenység elvét. A bibliai humanizmus úgy mutatja be ezt a képet, mint az egyesült és termékeny emberi párt, akiket Isten a világ kertjébe helyezett, hogy művelje és őrizze azt.

Egyesült Államok ne tagadják meg vallási gyökereiket

A Szentatya végül testvéri köszönetet mondott Chaput érseknek, Philadelphia főpásztorának elkötelezettségéért, lelkesedéséért és a család iránti nagy szeretetéért, amellyel megrendezte ezt a találkozót. Nem véletlen, hanem gondviselésszerű, hogy a Családok Világtalálkozójának üzenete, tanúságtétele éppen ebben a pillanatban az Egyesült Államokból érkezett – állapította meg a pápa. Ez az ország ugyanis az elmúlt évszázadban elérte a gazdasági és technológiai fejlődés csúcsát, méghozzá anélkül, hogy megtagadta volna vallási gyökereit. Ma pedig ezek a gyökerek azt kérik, hogy újra a családból induljanak ki a fejlődési modellek újragondolásához és megváltoztatásához, hogy azok az egész emberi család javát szolgálják – fejezte be beszédét Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson.

Kép: Ferenc pápa a hívek tengerében a Szent Péter-téren – ANSA

Forrás: Vatikáni Rádió