Szerzetesek ünnepe Pozsonyban

Szerzetesek ünnepe Pozsonyban

Február 2-án, Urunk bemutatásának ünnepén az Istennek szentelt életű személyeket is ünnepeljük. Idén e napon fejeződik be a Ferenc pápa által meghirdetett Istennek szentelt életű személyek éve. Ebből az alkalomból került sor január 31-én a pozsonyi ferences templomban arra az ünnepi magyar nyelvű szentmisére, amelyben a közösség tagjai a város magyar szerzeteseivel együtt adhattak hálát Istennek az egyes szerzetesi hivatások ajándékáért, a szerzetesek Egyházban betöltött szolgálatáért, valamint újabb szerzetesi hivatásokért imádkoztak.

A templom szentkapuján át bevonulva, a szentmise kezdetén Molnár Tamás, pozsonyi magyar lelkipásztor köszöntötte az összegyűlteket. Homíliájában többek között a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak segítségével mutatott rá a szerzetesek szerepére az Egyházban, a közösségben. „A szerzetesek komolyan törekedjenek arra, hogy általuk az Egyház egyre jobban megmutathassa Krisztust a hívőknek és a hitetleneknek egyaránt: Krisztust, aki a hegyen szemlélődik, aki Isten országát hirdeti a sokaságnak, aki betegeket és megtört szívűeket gyógyít, vagy jó útra téríti a bűnösöket, gyermekeket áld meg és jót tesz mindenkivel, de mindig az Atya akaratának engedelmeskedve, aki őt küldte” (Lumen gentium) – buzdította az Istennek szentelt személyeket sokszínű tevékenységükre. Továbbá elhangzottak részletek Ferenc pápa apostoli leveléből is, amelyet a Szentatya épp a szóban forgó év alkalmából írt. Végül Tamás atya arra kérte a szerzeteseket és minden jelenlévőt, imádkozzanak újabb szerzetesi hivatásokért, a helyi közösségből is. „A rendtagok legyenek annak tudatában, hogy életük példája intézményük legjobb ajánlása és a leghathatósabb biztatás az Istennek szentelt életre” (Perfectae caritatis) – hívta fel a megszentelt életű személyek figyelmét nagy felelősségükre hitelességüket illetően.

Jelen volt három orsolyita nővér, a Szociális Testvérek Társaságának három tagja, képviselve voltak a ferences nővérek, a Congregatio Jesu társasága, a helyi minorita közösség.

A Pozsonyi Főegyházmegye püspökei Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a Szent Márton Székesegyházban ünnepelnek együtt az egyházmegye szerzeteseivel.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió