Szörnyűség Isten nevében erőszakra és terrorizmusra hívni

Szörnyűség Isten nevében erőszakra és terrorizmusra hívni

Ferenc pápa november 3-án, csütörtökön a Vatikánban fogadta a különböző vallások képviselőit, közöttük keresztényeket, zsidókat, muzulmánokat, buddhistákat és hinduistákat, akik karitatív munkát végeznek. A szentévi programok sorában megtartott találkozó témája az irgalmasság volt.

Testvériség szinkretizmus nélkül

Itt az ideje a testvériségnek és annak, hogy a vallások találkozzanak és párbeszédet folytassanak szinkretizmus nélkül azért, hogy jobban megismerjék és megértsék egymást – fogalmazott beszédében Ferenc pápa. Az irgalmasságról és az együttérzésről szólva, amelyek a keresztény üzenet középpontjában állnak, idézett egy ősi taoista szövegből, a Tao Te King-ből (Lao-ce: Az Út és Erény könyve): „A kemény, erős: a halálé; a gyenge, lágy: az életé.” (76) Együttérző gyengédséggel fordulni a gyenge és szükséget szenvedő emberiség felé, valódi vallásos lelkületet jelent, amely elutasítja a kísértést, hogy erővel kényszerítsen, hogy az életet áruba bocsássa, viszont testvért lát másokban és nem számokat.

Az isteni hang visszhangzik minden ember lelkében

Minden hiteles vallási hagyomány arra ösztönzi a szívet, hogy közel lépjen azokhoz, akik nagyobb gondoskodást igénylő helyzetekben élnek, mint pl. betegség, fogyatékosság, szegénység, igazságtalanság, vagy konfliktusok és az elvándorlás következményei. Az isteni hang visszhangja, amely mindannyiunk lelkiismeretéhez szól, arra hív, hogy lépjünk túl a magunkba forduláson és nyíljunk meg. Nyíljunk meg a felettünk levő Másiknak, aki kopogtat a szív ajtaján és annak is, aki mellettünk áll, aki kopogtat a ház ajtaján, figyelmet és segítséget kérve.

A technológia nem oltja ki az ember szomját

Az ember gyakran megfeledkezik Istenről, eltávolodik embertársától, a múlt emlékezetétől, így aztán még kegyetlenebb módon megismétli a korábbi időkben elkövetett tragikus hibákat. Ez a gonosz drámája, az ember szabad döntése. Az irgalmas szeretet nem hagyja az embert a gonosz karmai között.

Egy felkavarodott és emlékezethiányos világban, amely rohan előre maga mögött hagyva sokakat és észre sem veszi, hogy lélegzet és cél nélkül marad, ma mint az oxigénre úgy van szükségünk az ingyenes szeretetre, amely megújítja az életet. Az ember szomjazik az irgalmasságra és nem létezik olyan technológia, amely kioltaná ezt a szomjat. Olyan érzelmet keres, amely túllép a pillanatnyi vigaszon, amely biztos kikötő, ahol nyugtalan keresése partot ér és olyan végtelen ölelést keres, amely megbocsát és kiengesztel – hangsúlyozta Ferenc pápa.

A megbocsátás hasonlóvá tesz Istenhez

A megbocsátás biztosan a legnagyobb ajándék, amelyet másoknak adhatunk, mert nem kerül sokba, de ugyanakkor hasonlóvá tesz Istenhez. Olyan irgalomról van szó, amely kiterjed a körülöttünk levő világra is, közös otthonunkra, amelyet óvnunk kell és meg kell védenünk a féktelen és mindent felemésztő fogyasztástól, hogy véget vethessünk a jelenlegi súlyos ökológiai válságnak.

Szörnyűség összekötni Istent és az erőszakot

A pápa arra hívott, hogy utasítsuk el a szembenállás és a bezárkózás céltalan útjait. Ne történjen meg többé, hogy a vallások – egyes követőik viselkedése miatt – az irgalmasságtól eltérő, disszonáns üzenetet közvetítsenek. Sajnos nem múlik el nap, hogy ne hallanánk erőszakról, konfliktusokról, emberrablásról, terrortámadásokról, áldozatokról és pusztításról. Szörnyű dolog, hogy ezeket a barbár cselekedeteket esetenként egy vallás vagy Isten nevében és ezekkel igazolva követik el. Világosan el kell ítélni ezeket a méltánytalan viselkedésformákat, amelyek meggyalázzák Isten nevét és beszennyezik az ember vallásos keresését.

Vallásszabadság

Elő kell segíteni a különböző vallások közötti békés találkozást és a valódi vallásszabadságot. Ezen a téren nagy a felelősségünk Isten, az emberiség és a jövő előtt, és minden erőfeszítésre szükség van hozzá, mindenféle színlelés nélkül – zárta beszédét Ferenc pápa a különböző vallások képviselőihez.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA