Szűz Mária, a Keresztények Segítsége Don Bosco álmában

Szűz Mária, a Keresztények Segítsége Don Bosco álmában

Vajon milyen kapcsolat fűzte Bosco Szent Jánost a Legszentebb Szűz Máriához, a Keresztények Segítségéhez (Auxilium Christianorum)? Erre a kérdésre keresik a választ a szaléziak internetes oldalukon.

Fedele Giraudi szalézi szerzetes idézi Don Bosco életrajzát, amely szerint a szent 1853 márciusában kezdte meg a Katolikus olvasmányok (Letture Cattoliche) sorozat kiadását, 1854-ben pedig megjelent a Galantuomo (Úriember), az előfizetőknek és olvasóknak szánt almanach (évkönyv). De csak a Galantuomo 1860-ban kiadott számában említette először május 24-ét, a „Boldogságos Segítő Szűz” napját.

Bosco Szent János azt akarta, hogy a Galantuomo 1861-es kiadásában a május 24. nap mellé ez legyen írva: „A Szent Szűz jól kiérdemelte a Keresztények Segítsége címet, Auxilium Christianorum”, megakadályozva így a népszerű évkönyveket, hogy egy másik napot jelöljenek meg az ünnep számára, mint amit az Egyház határozott meg.

A Szűzanya Don Bosco álmaiban mint a Keresztények Segítsége jelent meg. 1862. május 30-án este a szent elmondta a fiataloknak azt az álmát, amelyben két oszlopot látott a tenger közepén (ez látható ma egy képen a torinói Segítő Szűz Mária-bazilikában és az újpesti Clarisseum szentélyében is). Az egyik oszlop tetején a Szeplőtelen Szűz Mária szobrát látta, akinek lábánál egy tábla helyezkedett el, rajta ezekkel a szavakkal: Auxilium Christianorum (Keresztények Segítsége).

Néhány hónappal később, 1862 decemberében egy este ezeket a szavakat mondta Paolo Alberának, aki később a második utóda lett: „A Szalézi Szent Ferenc-templom túl kicsi, és többé már nem tudja befogadni az összes fiatalt, ezért fogunk építeni egy másikat, amely szebb, nagyobb, csodálatos lesz, és Máriának, a Keresztények Segítségének fogjuk ajánlani.”

Don Bosco elmondta tervét Giovanni Caglierónak is, aki később bíboros lett: „Olyan szomorú időket élünk, hogy tényleg szükségünk van rá, hogy a Szűzanya segítsen megőrizni és megvédeni a keresztény hitet. És tudod, hogy még miért építem ezt a templomot?” „Gondolom – válaszolta Cagliero –, hogy ez lesz a főtemploma és anyaháza a jövendő társaságnak, az a központ, ahonnan minden más művünk kiindul majd az ifjúság javára.” „Eltaláltad!” – válaszolt Bosco Szent János. „A Boldogságos Szűzanya volt a megalapítója a fiatalok javára létrehozott műveinknek, Ő lesz a fenntartója is.”

Forrás és fotó: Szaléziak.hu