Tag Archives: erdély

Kettős ünnep Szépvízen

Elsősorban szentelő püspökünkre, Márton Áronra emlékezünk, illetve mindazokra, akik jelen voltak életünkben lelkipásztori éveink során – hangzott el a szerdai szépvízi ünnepségen, amelyen felszentelésének negyvenharmadik évfordulóját ünnepelte a jelen levő papság. Az esemény méltóságát emelte, hogy három műalkotás megszentelése is ekkor történt. A templomépítőnek is emléket állítottak Szépvízen találkoztak azok, akiket 1971 áprilisában és szeptemberében szentelt pappá a gyulafehérvári székesegyházban, ... Bővebben »

Nagypéntek

Nagypénteken, az egyházi év legcsendesebb napján, Krisztus kereszthalálára emlékezünk. Ezen a napon az egyház nem mutat be szentmiseáldozatot, az úgynevezett csonka mise szertartásával fejezzük ki a Krisztus halála felett érzett gyászt. A nagypénteki szertartás három részből áll: az igeliturgiából olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozás szertartásából. A templomokban általában délután három órakor keresztút-járást is tartanak. ... Bővebben »

A szolgálat szellemére figyelmeztet

A szolga feladata nem megalázó, mert Jézus is vállalta – mondta nagycsütörtökön este Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök a Székesegyházban. Nagycsütörtök az utolsó vacsora, az első szentmise, az első szentáldozás, az első papszentelés emléknapja, a testvéri szeretet és az egység estéje. “A nagycsütörtök esti szentmise kiváltképpen Isten szeretetének a jele” – mondta Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök az ... Bővebben »

Virágvasárnap a nagyváradi székesegyházban

Ünnepélyes barkaszenteléssel kezdődött 2014. április 13.-án, 11.00 órakor a nagyváradi Püspöki Palota előtt a virágvasárnapi szertartás. Az asszisztencia számos hívő kíséretével körmenetben vonult a székesegyházba, megemlékezvén így Urunk Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról. Az ünnepi szentmisét Exc. Böcskei László megyéspüspök cerebrálta. Forrás: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Bővebben »

Megjelenített megváltástörténet

Már öt éve ad elő szabadtéri passiójátékot a húsvéti időben a szentegyházi Szent Gellért Alapítvány keretében működő Szent Imre Társulat. Vasárnap Csíkmenaságon mutatták be zenére és pantomimre épülő misztériumjátékukat. Az előadás létrejöttéről és jelentőségéről a Székelyhon.ro számol be. Az idén húszéves Szent Gellért Alapítvány tizenötödik születésnapja alkalmából tanultak be a fiatalok először egy rövid misztériumjátékot Szent Gellértről. Bár akkor úgy ... Bővebben »

Dr. Jakubinyi György érsek úr beiktatásának 20. évfordulója

jakubinyi-gyorgy

Ez év április 21-én emlékezünk érsek atyánk főpásztori beiktatásának 20. évfordulójára. Két évtizeddel ezelőtt, bár hétköznap került sor a nagy eseményre, mégis zsúfolásig megtelt ezer éves székesegyházunk. A főegyházmegye minden részéről zarándokoltak hívek és papok, akik imádkozva és gyermeki ragaszkodással vettek részt a liturgián. Jakubinyi érsek atya személyében csodálatosan együtt van a nagy tudás és az imádságos, Krisztusi szerénység, az ... Bővebben »

Érseki látogatás a 435 éves iskolában

A Báthory István által alapított és ma a nevét viselő kolozsvári iskola 435 éves. Áprilisban a Báthory-napok keretében emlékezik meg erről az évfordulóról a tanintézet tanár- és diákközössége. Az országszerte tartott „iskola másképp” programba illeszkedik a múltra való emlékezés és ünneplés. A szerteágazó programok mindenikéről képtelenség beszámolni, néhány mozzanatot emelünk csak ki itt. Az iskola története során hagyomány lett az ... Bővebben »

Élet csak ott van, ahol fény

„A keresztény embernek, aki találkozott a keresztúton Jézussal, hivatása a szeretet” – mondta a Ft. Reszler Mihály máramarosi főesperes a fiataloknak szombaton Rónaszéken. Felemelő élményt nyújtott a román ajkú fiatalok keresztúti ájtatossága április 5-én, Rónaszéken, melyen több, mint kétszázan vettek részt az egész egyházmegyéből. A Nepomuki Szent János templomhoz érkeztek az autóbuszok, innen indultak a fiatalok, az őket elkísért papjaikkal ... Bővebben »

Elsőszombati Mária-köszöntő Csíksomlyón

„A kereszt elkülönít a világtól, hogy egyesíthessen Istennel. A kereszt szétválaszt és összeköt!” – hangsúlyozta prédikációjában Kakucs Szilveszter ferences szerzetes az elsőszombati ünnepélyes Mária-köszöntőn a csíksomlyói kegytemplomban. Az esős idő ellenére is több ezres tömeg zarándokolt el szombaton este a csíksomlyói pápai kisbazilikához, hogy részt vegyen a hagyományossá vált Mária-ünnepen. A szentmisét a csíksomlyói kolostor egykori lakója, a jelenleg Esztelneken ... Bővebben »