Tag Archives: Jászó

Bőjte Csaba ferences atya látogatása a keleti végeken

Bőjte Csaba testvér 2014. július 1.-én gyűjtőkörútján meglátogatta vidékünket is. Délelőtt a Jászóvári Premontrei Apátsági templomban mutatott be ünnepi szentmisét. Elmélkedésében a Szentcsalád példázata alapján párhuzamot vont napjaink embere problémáinak megoldási lehetőségeivel. Délután a buzita kultúrházban szólt a megjelentekhez, este a hími templomban szolgált hálaadó szentmisét.  Megnyerő egyénisége bizonyságul szolgált sokaknak. Kortársaink nagyjai nem azáltal leszünk, hogy a semmit miként ... Bővebben »