Tag Archives: keresztút

Keresztúti ájtatosság Zoboralja lelki megújulásáért és egységéért

A koloni templomdombon 2013 novemberében szentelték fel a keresztutat. A Csemadok Nyitrai Területi Választmánya hagyományőrző csoportjai és a Zobor-vidék hívői e keresztút tövében találkoztak március 20-án. A keresztutat zoboralji hívek lelki megújulásának és egységének szentelték. A hívők Ft. Nagy Gábor Emmanuel, szímői plébánossal és Gyurász Márk lelki atyával közösen végezzék el a keresztutat. A keresztúti ájtatosságot nagyböjti vecsernye és ünnepi ... Bővebben »

Élet csak ott van, ahol fény

„A keresztény embernek, aki találkozott a keresztúton Jézussal, hivatása a szeretet” – mondta a Ft. Reszler Mihály máramarosi főesperes a fiataloknak szombaton Rónaszéken. Felemelő élményt nyújtott a román ajkú fiatalok keresztúti ájtatossága április 5-én, Rónaszéken, melyen több, mint kétszázan vettek részt az egész egyházmegyéből. A Nepomuki Szent János templomhoz érkeztek az autóbuszok, innen indultak a fiatalok, az őket elkísért papjaikkal ... Bővebben »

„Nem a gonoszé, hanem a szereteté, az irgalmasságé, a megbocsátásé az utolsó szó” – Ferenc pápa beszéde a nagypénteki keresztúti ájtatosság végén

A Colosseumnál megtartott hagyományos keresztúti ájtatosságot, amelyen 40 ezer hívő vett részt, a pápa rövid beszéddel zárta le: Isten Jézus keresztjére helyezte bűneink egész súlyát: az összes igazságtalanságot, amelyet minden Káin elkövetett, Júdás és Péter árulásának keserűségét, az erőszakosok hiúságát, a hamis barátok önteltségét. Olyan súlyos volt ez a kereszt, mint a magukra hagyott személyek éjszakája, súlyos, mint szeretteink halála, ... Bővebben »