Tag Archives: Konferencia

Konferencia a „szentantali kegytemplomba oltott rózsaágról”

Szeptember 1-jén tudományos igényességgel előkészített konferencián járhatta körül az érdeklődő közönség, hogy milyen kincset rejt Bacsfa-Szentantalon a Vérkönnyező Boldogasszony csallóközi búcsújáró helye. A felvidéki magyarok legjelentősebb Mária-kegyhelyén idén június 19-21-én emlékeztek a kegykép könnyezésének háromszázadik évfordulójáról. Búcsúval, körmenettel, püspöki szentmisével ünnepeltek akkor a hívek ezrei a kegytemplom kertjében. A bacsfai Aponyi kastély különtermét zsúfolásig megtöltötte a konferencia hallgatósága, hogy a ... Bővebben »

Turkson bíboros üzenete a nőkről szóló második nemzetközi konferenciának Rómában

„Nők a 2015 utáni fejlesztési tervek felé: melyek a fenntartható fejlődés célkitűzéseinek kihívásai?” Ez a témája a nőkről szóló második nemzetközi konferenciának, amelyet a Iustitia et Pax Pápai Tanács szervezett a Katolikus Nőszervezetek Világszövetsége és a „Nők Világszövetsége az életért és a családért” mozgalommal együttműködésben. A május 22-24. közötti római tanácskozás résztvevőihez Peter Turkson bíboros, a Iustitia et Pax Pápai ... Bővebben »

Szentszéki jelenlét a visszaélésekről szóló konferencián

„A kiskorúak elleni szexuális visszaélések: a védelem mechanizmusai” – ezzel a címmel tart tanácskozást Párizsban a Nemzetközi Katolikus Iroda a Gyermekekért (BICE). A Szentszék nevében felszólalt Robert Oliver prelátus, a kiskorúak védelmében felállított pápai bizottság titkára, bostoni kánonjogász. A testületet Ferenc pápa hozta létre egy évvel ezelőtt. 250 szakértő előtt Oliver prelátus bemutatta a vatikáni bizottság által végzett munkát, amely ... Bővebben »

Konferencia a felvidéki magyar papi sorsokról Ipolynyéken

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Ipolynyék Község Önkormányzatával, valamint a Pro Villa Nek Polgári Társulás társszervezésében szakmai konferenciát rendez Ipolynyéken. A május 8-án megvalósuló találkozó A felvidéki magyar papi sorsok a hontalanság és a kommunizmus időszakában Csehszlovákiában címet viseli. A rendezvény az Ipolynyéki Községi Hivatal dísztermében valósul meg 10 órától, melyen felvidéki szakemberek adnak elő. A programot Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet ... Bővebben »

Vallás, média, nyilvánosság – konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

Vallás, média, nyilvánosság címmel rendeztek konferenciát március 3-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán. A konferencián előadást tartott Hans Joas német szociológus is, a berlini, erfurti és chicagói egyetem egykori professzora. A Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet által szervezett konferencia nyitó előadását Hans Joas német vallásszociológus tartotta Európa vallási szempontból plurális jövője címmel. Az előadás kiindulópontjaként Joas egy ... Bővebben »

„Szerzetesek szekere” – konferencia a szerzetesek utazásairól

„Szerzetesek szekere” címmel rendezték meg az idei budapesti szerzetesi gyűjteményi napot és konferenciát szeptember 17-én a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, ahol a különféle rendek tagjainak külföldi útjairól és hagyatékaik kalandos sorsáról hallhattak előadásokat az érdeklődők. A rendezvény a Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Könyvtára és Levéltára és a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára és ... Bővebben »

III. Márton Áron konferencia Csíkszentdomokoson

Immár harmadik éve szervez a Márton Áron Múzeum megemlékezést és konferenciát Márton Áron püspök születésnapja környékén a püspök szülőfalujában, Csíkszentdomokoson. Az idei megemlékezésre  2014. augusztus 30-án, szombaton kerül sor. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, illetve zarándok csoportokat is. A konferencia ebédszünetében szerény büféebéddel szolgálunk minden résztvevőnek. Az ünnepség délelőtt tíz órakor kezdődik szentmisével, melyet Exc. Tamás József püspök mutat be. Ezt ... Bővebben »