Tag Archives: körlevél

Az árral szemben – püspöki körlevél a külföldön élő magyarokhoz

Cserháti Ferenc, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatért felelős püspöke idén kilencedik alkalommal írt körlevelet a külföldön élő magyar, illetve magyarul beszélő hívekhez és lelkipásztorokhoz karácsony ünnepére készülve. Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Magyar Testvéreim! Különös tisztelet, hála, megbecsülés illeti azokat az idegenbe kényszerült honfitársakat és udódaikat, akik új környezetükben is megtalálták annak módját, hogy tanúságot tegyenek keresztény hitünkről, ... Bővebben »

A BÉKE AJÁNDÉKÁNAK RITUÁLIS KIFEJEZÉSÉRŐL A SZENTMISÉBEN

Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció körlevelet adott ki a békeköszöntés gyakorlati tudnivalóiról. „Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek”,  ezekkel a szavakkal ígéri meg Jézus az utolsó vacsorán egybegyűlt tanítványainak kínszenvedése előtt a béke ajándékát, hogy lelkükbe öntse azt az örömteli bizonyosságot, hogy állandóan velük marad. A római liturgikus hagyományban a békeköszöntés helye a szentáldozás előtt van, sajátos ... Bővebben »

Jakubinyi György érsek húsvéti körlevele

jakubinyi-gyorgy

D. a J. Kr.! Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim! Keresztény hitünk alapvető igazsága, mindennapi életünk bizonyossága, és az örök boldogság reménysége Krisztus Feltámadása. Megváltónk családban akart világra jönni, családban nőtt fel és ott tanult mesterséget. Harminc rejtett esztendőt töltött munkás életben a názáreti Szent Család keretében. Amikor Szent Péter felveszi az Egyházba az első nem zsidó, pogány keresztényt, akkor annak ... Bővebben »