Tag Archives: nagypéntek

Urunk szenvedésének ünneplése Nagypénteken Ferenc pápával a Vatikánban

Nagypéntek délután öt órakor kezdődött Ferenc pápával a Szent Péter bazilikában az Úr szenvedésének az ünneplése, a passióval és a homíliával, a kereszt előtti hódolattal és végül a szentáldozással. A homíliát az eddigi szokásoknak megfelelően most is P. Raniero Cantalamessa kapucinus, a Pápai Ház szónoka tartotta.  Szentbeszédében a jelenkor szándékosan okozott emberi szenvedéseiből indult ki, melyek jó része tudatosan a ... Bővebben »

Via Crucis: Corti püspök elmélkedései Nagypéntekre

A kereszt, Isten szeretetének ragyogó csúcspontja, Istené, aki megóv bennünket. Arra kaptunk meghívást, hogy mi is a szeretet őrzői legyünk – ezt a címet adta Renato Corti püspök elmélkedéseinek, amelyeket április 3-ra Nagypéntekre a Colosseumnál a pápa vezetésével megtartásra kerülő Via Crucis-ra írt. Az olaszországi Novara nyugalmazott püspöke kapta idén a pápától a megbízást, hogy elkészítse a szövegeket a hagyományos ... Bővebben »

Nagypéntek

Nagypénteken, az egyházi év legcsendesebb napján, Krisztus kereszthalálára emlékezünk. Ezen a napon az egyház nem mutat be szentmiseáldozatot, az úgynevezett csonka mise szertartásával fejezzük ki a Krisztus halála felett érzett gyászt. A nagypénteki szertartás három részből áll: az igeliturgiából olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozás szertartásából. A templomokban általában délután három órakor keresztút-járást is tartanak. ... Bővebben »