Tag Archives: Romero

Romero vértanú érsek boldoggáavatására – P. Vértesaljai László SJ jegyzete

San Salvador! Az Üdvözítő! A legdrágább szava a kereszténységnek. A korakereszténység spontán hitvallása a porba rajzolt hal, ikhtüsz jelével, vallotta: Jézus, Krisztus, Isten Fia, Megváltó, azaz Üdvözítő. A görög Szótér latin fordítása: Salvator. Ezt a nevet adta Diego de Holguin 1521-ben annak a helynek, mely később a közép-amerikai ország nevét is adta: El Salvador. Az ország hat és félmillió lakosa ... Bővebben »

Ferenc pápa Oscar Romero érsek boldoggá avatására

Ferenc pápa május 23-i keltezéssel, Pünkösd vigíliáján levelet küldött José Luis Escobar Alas San Salvadori érseknek, Oscar Romero boldoggá avatása alkalmából. Szeretett egyházmegyéje pásztorának boldoggá avatása nagy örömre ad okot a salvadoriaknak és nekünk, akik az egyház legjobb fiainak a példája által nagy kedvezményben részesülünk. Romero érsek, aki a szeretet erejével építette a békét, tanúságot tett a hitéről életének a ... Bővebben »