Tag Archives: Szepsi

Ki van dolgok mögött?

2015. február 1-jén Szepsiben a Vállalkozók Házában ismeretterjesztő találkozót szervezett a helyi római katolikus egyházközség a február 7-én tartandó népszavazással kapcsolatban. Azzal a céllal, hogy a megjelentek ittlétükkel hangsúlyosabbá és az esetleges kérdéseinkre kapott válaszaikkal az urnáknál hathatósabban tudjanak tanúságot tenni a család evangéliumi értéke mellett. Amint azt a vitaindító előadásában Dr. Iveta Rijašiková, gyermekpszichológus is kifejtette a körülöttünk zajló ... Bővebben »

Evangelizációs zenés áhítat Szepsiben

Amint szerte a nagyvilágban, úgy Szepsiben is megemlékeztek az 1956-as forradalom eseményeiről. Ebből az alkalomból 2014. október 23-án, a Gável – testvérek közreműködésével evangelizációs zenés áhítat volt a magyar iskolában és a délutáni szentmisében, ami után Mága Zoltán hegedűművész és társai tettek tanúságot a zsúfoláság megtelt templomban. Az evangelizáláson a hazai híveken kívül részt vettek a társadalmi és a közélet ... Bővebben »

A Szepsi esperesi körzet II. közös zarándoklat Máriapócsra

2014. október 11.-én immár másodszor zarándokoltak Máriapócsra a szepsi esperesi körzet papjai és hívei. Az öt autóbusznyi zarándok Vakles Attila szesztai, Száraz János buzitai plébános, esperes helyettes, Hornyák Péter nyugalmazott görögkatolikus parókus és Gábor Bertalan szepsi esperes plébános vezetésével vett részt a zarándoklaton. A görögkatolikus liturgia főcelebránsa és ünnepi szónoka Ignáth Antal, János főesperes volt, aki szentbeszédében az Istenszülő, mindennépek ... Bővebben »

„Égtem, égtem, de el nem égtem…”

2014. szeptember 7.-én Szepsiben a helyi önkormányzat és a történelmi egyházak emléktábla avatással és áldással emlékeztek meg a 220 éve történt nagy tűzvészről, amelyben szinte sértetlenül csak egy kapu, az un. Szojka-kapu maradt meg. Ez az egyetlen műemlék, amely az 1794-es tűzvészt átvészelte. Akkor a városban sok minden leégett. A templomoknak csak a falai maradtak meg, de csodamód, kicsit megpörkölve ... Bővebben »

Szent Rókus búcsú Szepsiben

Szepsiben 2014. augusztus 3-án 11 órakor Bartal Károly Tamás, jászóvári emeritus apát vezetésével ünnepi szentmise kezdődött szent Rókus tiszteletére a fogadalmi kápolnánál, ahol az idén is ünnepélyesen megemlékeztek az 1831-es kolerajárvány áldozatairól. A városban 6 hét alatt 212 lakos halt meg. Az 1872-es kolerajárvány újabb 34 áldozatot követelt. A hívek a járvány elmúltával a város domboldalán szent Rókus tiszteletére kápolnát ... Bővebben »