Tanulékonyan fogadjuk a Lélek ajándékait!

Tanulékonyan fogadjuk a Lélek ajándékait!

A Szent Márta házban szolgáló nővérekért misézett a pápa

„Engedelmesen és a tanulékony szívvel fogadjuk be Isten Szavát, hogy megkapjuk a jóság, a béke és a szelídség ajándékát” – hangsúlyozta Ferenc pápa kedd reggel a Szent Márta házban hét órakor kezdődött szentmisén. Ezek ugyanis az önuralommal együtt az Ige befogadásának a gyümölcsei, melyeket az Isten Szavában való jártasság révén nyerhetünk el. Ferenc pápa a keddi szentmisét a Szent Márta házban szolgáló nővérek közösségéért ajánlotta, akik rendalapítójukra, Marillac Szent Lujzára emlékeztek.

Világi keresztények vitték el az Igét Antióchiába, a Lélek iránti fogékonysággal

Az elmúlt napokban a Szentlélekkel szembeni ellenállásról beszéltünk, amit István diakónus a törvénytudók szemére vetett – kezdte beszédét a pápa –, ma azonban az olvasmány egy ellentétes magatartásról beszél, mely a keresztény ember sajátja, ez pedig a Szentlélek iránti tanulékonyság. István diakónus vértanúsága után ugyanis nagy keresztényüldözés tört ki Jeruzsálemben. Csak az apostolok maradtak a városban, miközben a hívek, a „világiak” – jegyezte meg a pápa – szétszéledtek és eljutottak egészen Föniciáig, Ciprusig és Antióchiáig, de nem hirdették az igét senki másnak, csak zsidóknak. De akadt köztük ciprusi és cirenei férfi is, s ezek Antióchiába eljutva a görögökkel is szóba álltak: hirdették nekik az Úr Jézust. Velük volt az Úr segítsége: sokan hívők lettek, és megtértek az Úrhoz (ApCsel 11, 19-22). Azért tudták ezt megtenni, mert érezték a Szentlelket, aki erre indította őket. Engedelmesek voltak – emelte ki a pápa – világi hívők, aki elvitték az Igét az üldöztetés után, mert tanulékonyságot mutattak a Szentlélek iránt.

Befogadni és megismerni az Igét

Jakab apostol levele első fejezetében arra buzdít, hogy Isten Szavát tanulékony lélekkel fogadjuk be. Ehhez nyitottak kell lenni és nem pedig zártnak, merevnek! – kérte a pápa. Az első lépés az engedelmesség útján az Ige befogadása, vagyis a szív megnyitása. A második pedig az Ige megismerése, megismerni Jézust, aki ezt mondja ugyanis: Az én juhaim ismerik a hangomat és én is ismerem őket és ők követnek engem (Jn 10,5). Ismernek, mert engedelmesek a Szentléleknek.

A harmadik lépés az Isten Igéjében való jártasság    

A harmadik lépés – folytatta a pápa – az Isten Igéjében való jártasság. Vigyük magunkkal mindig az Igét, olvassuk, nyissuk meg a szívünket a Szentléleknek, aki megérteti velünk az Igét! Az Ige megismerése valójában Isten Szava befogadásának a gyümölcse és ez a gyümölcs egy olyan személy magatartása, aki teszi a jót, aki jóakaratú és örömteli, akiben béke van, aki uralja önmagát és szelíd.

Jóság, jóakarat, béke, szeretet és önuralom együtt teszi a keresztény embert

Ám ehhez be kell fogadni a Lelket tanulékonyan és engedelmesen és nem szabad szembenállni a Lélekkel. Tehát befogadni a Szentlelket engedelmesen, megismerni az Igét és kérni a Lélektől a kegyelmet, hogy ismertesse meg velünk őt és aztán adjon teret, hogy ez a mag növekedjék és gyarapodjon a jóság, jóakarat, a béke, a szeretet, az önuralom ajándékaiban. Mindez együtt teszi a keresztény embert – foglalta össze a Szentatya.

Szép dolog, hogy tudunk örülni az Ige terjedésének

Ferenc pápa ismét az olvasmányra utalt, hogy amikor a Jeruzsálembe érkezett a hír, hogy akadt köztük ciprusi és cirenei férfi is, s ezek Antióchiába eljutva a görögökkel is szóba álltak: hirdették nekik az Úr Jézust. Velük volt az Úr segítsége: sokan hívők lettek, és megtértek az Úrhoz. Ennek a híre a jeruzsálemi egyházba is eljutott, ezért elküldték Barnabást Antióchiába. Az Ige befogadásának a hírére félelem töltötte el őket és elküldték Barnabást: Hogy-hogy hirdetik az Igét a nem körülmetélteknek is hogyan is van, hogy nem az apostolok prédikálnak, hanem olyan emberek, akiket nem ismerünk. Ez szép! – állapította meg a pápa –, hogy amikor Barnabás megérkezik Antióchiába és látja az Úr kegyelmét, örvendezni kezd és arra buzdít, hogy maradjanak eltökélt szívvel és hűségesen az Úr iránt, mert ő Szentlélekkel eltelt ember volt.

Engedelmesen, Jakab apostol szava szerint: befogadni engedékenyen!

A Lélek az, aki vezet bennünket, hogy ne hibázzunk és fogadjuk be a Lelket engedékenyen, hogy felismerjük a Lelket az Igében és hogy a Lélek szerint éljünk. Ez éppen az ellentettje annak, amivel István megvádolta a törvénytudókat és vezetőket: Ti mindig ellenálltatok a Szentléleknek. Ellenállunk mi is a Léleknek? – kérdezte a pápa. Vagy pedig befogadjuk őt? Engedelmesen, Jakab apostol szava szerint: befogadni engedékenyen! Kérjük ehhez a kegyelmet!

A homília végén Ferenc pápa megemlítette: éppen Antióchia közösségében történt, ahol vezetéknevet adtak nekünk, utalással arra, hogy ott kezdték először a Krisztus követőket chrisztianoi-nak, krisztusiaknak, vagyis keresztényeknek nevezni.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió