Udvardy György: A keresztény család hatékony jel az új evangelizációban

Udvardy György: A keresztény család hatékony jel az új evangelizációban

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia képviseletében Udvardy György pécsi megyéspüspök, az MKPK Hitoktatási Bizottságának elnöke tartott előadást a családpasztorációról Varsóban, a Lengyel Katolikus Püspöki Konferencia március 11–12-i ülésén – tájékoztat a Pécsi Egyházmegye.

Az előadás témája a családok helyzete volt a rendkívüli szinódus után és a rendes szinódus előtt, valamint a családpasztoráció kérdése. „A statisztikai adatok arra engednek következtetni, hogy egyre kevesebb gyermek él klasszikus teljes családban, és rohamosan nő a csonka vagy mozaikcsaládok száma” – ezekkel a szavakkal kezdte előadását Udvardy György megyéspüspök Varsóban.

Magyarország Alaptörvénye védi a házasság intézményét mint férfi és nő között önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. Addig azonban az állami törvényhozás nem megy el, hogy deklarálja a házasság felbonthatatlanságát is. A természeti törvény elmélyítésén az egyházi és civil szervezetek, továbbá a házastársi és családi kapcsolatokat erősítő lelkiségi mozgalmak fáradoznak. A családról szóló nézeteket a gender ideológiája befolyásolja, de ezt egyelőre széles körben nem ismerik még. Az egyház tanításában a leginkább támadott, meg nem értett területek: a házasság felbonthatatlansága, a családtervezéssel kapcsolatos tanítás, az abortusz tilalma, a szexuális abnormitások elutasítása, a papi nőtlenség – fogalmazott Udvardy György.

„A hitre nevelésben, a családok megszólításában és missziójában ezért fontos szerepet játszanak az egyházi intézmények. Szem előtt kell azonban tartaniuk a gettósodás, az elkülönülés veszélyét. A hiteles keresztény életet élő családok prófétai kisebbséget alkotnak az országban. Ők azonban pont példájukkal és az evangélium örömét hordozó életükkel válnak hatékony jellé az új evangelizációban. A gyermekek hitbeli nevelése mellett ezért egyre nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a szülők, s egészében a családok katekézise. A család mint a társadalom alapsejtje, példátlan kihívásokkal néz szembe korunkban. Éppen ezért döntő jelentőségű a hiteles keresztény családok példája” – zárta előadását Udvardy György püspök.

Kép: Pécsiegyházmegye.hu

Forrás: Magyar Kurír