Ünnepi megnyitóülés és tudományos konferencia a kánonjogi intézetben

Ünnepi megnyitóülés és tudományos konferencia a kánonjogi intézetben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete október 7-én tartotta meg a 2014/2015-ös akadémiai évet megnyitó ünnepi ülését, amely egyúttal a Magyar Kánonjogi Társaság hagyományos – immár tizennyolcadik – tudományos konferenciáját is jelentette – tájékoztatott az egyetem.

Szuromi Szabolcs, a PPKE rektora megnyitójában a kánonjogászi hivatás felelős gyakorlását hangsúlyozta, amelynek különleges szerepe van az Egyház huszonegyedik századi küldetésének a társadalomban való helyes értelmezésében, különösen is a házasságról és a családról szóló egyházi tanítás megfelelő átadásában, a felkészítésben és a folyamatos segítségnyújtásban.

A kánonjogi diplomák, valamint az Intézet új habilitált oktatója, Artner Péter, habilitációs oklevelének átadása után, az Egyház anyagi javai kérdéskörének szentelt konferencia S.E.R. Bíró László, tábori püspök előadásával vette kezdetét, A tábori ordinariátus működése és szerepe az Egyház küldetésében címmel. Előadást tartott továbbá Szuromi Szabolcs Anzelm, a PPKE Kánonjogi Intézetének vezetője és egyúttal a Magyar Kánonjogi Társaság elnöke Az Egyház anyagi javaira vonatkozó egyházfegyelem változásainak vázlata, kánonjogtörténeti megközelítésben; Kuminetz Géza, a Központi Papnevelő Intézet rektora és a KJPI professzora Az egyházi finanszírozás mai problémái; valamint Flavio de Paula SDB, szalézi rendi tartományi titkár az Egyházi vagyonjogi kérdések a szerzetesi intézményekben témában. Az előadók kitértek nemcsak az egyházi vagyon eredetére, funkciójára, forrásaira, az egyházi tevékenység modernkori állami támogatásának formáira, az Egyház függetlenségének fontosságára, hanem a szegénység helyes értelmezésére és a szegények gondozása terén megnyilvánuló – az Egyházban mindig jelen lévő – kötelesség kifejtésére is.

A kiemelkedően széles körű és nagyszámú hallgatóság magában foglalta az Intézet régi és új hallgatóit, a kánonjogi és a teológiai doktori program résztvevőit, a szent szolgálatra készülőket, a Katolikus Egyetem további fakultásainak vezetőit, oktatóit és hallgatóit, de a szomszédos országokból is számos érdeklődő érkezett az Egyház mindennapi működését és annak megítélését érintő, vagyonjogi kérdések normatív megválaszolását szem előtt tartó szimpóziumra.

Kép: PPKE Rektori Hivatal

Forrás: Magyar Kurír