Úrnapja – Urunk Testének és Vérének ünnepe

Úrnapja – Urunk Testének és Vérének ünnepe

Az ünnepet IV. Orbán pápa (1261–64) akkor rendelte el, amikor 1264 nyarán tudomására jutott, hogy Bolsenában egy pap kezében átváltoztatáskor a Szentostya vérezni kezdett. A véres korporálét megmutatták a szomszédos Orvietóban tartózkodó pápának, aki azonnal elrendelte az ünnepet, de hirtelen bekövetkezett halála miatt  a végleges rendelkezés csak 1312-ben készült el. 

E naphoz kapcsolódóan a legtöbb egyházközségben úrnapi körmenetet tartanak. Magyarországon a következő vasárnapra helyezték át az ünnepet.