Úrnapját ünnepelt a magyar diaszpóra a perui fővárosban

Úrnapját ünnepelt a magyar diaszpóra a perui fővárosban

Krisztus Szent Teste és Vére ünnepén, június 18-án Limában a helyi magyarok a német ajkúak plébániatemplomában szentmisére gyűltek össze, amelyet Szeles Tibor mutatott be. Peruban a kereszténység megérkezése óta folyamatos a magyar katolikus jelenlét, de jelentős közösség sohasem alakult ki.

A tízmilliós nagyvárosban élő magyar diaszpóra létszáma mindössze száz és kétszáz fő közé tehető. Ha a nyelvében feltétlenül nem is, de szívében magyar közösség katolikus tagjai negyedévente összegyűlnek, hogy együtt ünnepeljék az Eucharisztiát és ápolják nemzeti önazonosságukat. Ezt megelőzően legutóbb nemzeti ünnepünk alkalmából, március 12-én, vasárnap szólt magyarul az imádság abban a templomban, amelyet a német ajkú közösség épített ötven éve, Szent József, a vándor tiszteletére.

A vándorlást állította Szeles Tibor plébános szentbeszéde középpontjába, kiemelve, hogy a szentmise olvasmányában a pusztában vándorló nép a vándorló Egyház előképe. E képben könnyen magukra ismerhetnek a Peruba vándorolt német vagy magyar közösségek is. Tibor atya rámutatott arra is, hogy miként az Ószövetség embere rácsodálkozott a mannára, úgy mi is ámulhatunk a Krisztus Testét körülölelő szimbolikán, de sokkal lényegesebb ennél a felénk áradó isteni szeretet felismerése.

Magyar szerzetesek, papok a 17. század óta működnek Peruban kisebb-nagyobb megszakításokkal, de lényegében folyamatosan. Napjainkban a Temesvár mellől származó Szeles Tibor szolgál itt a német ajkú – németországi, ausztriai és svájci – közösség plébánosaként, de készséggel áll a számban csekélyebb magyar közösség szolgálatára is. A tervek szerint idén Szent István király, valamint Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén találkoznak újra Lima magyar katolikus közösségének tagjai.

Forrás és fotó: Kaleta Gábor limai nagykövet/ Magyar Kurír