Vanyo Péter újmiséje Lucskán

Vanyo Péter újmiséje Lucskán

2014. június 22.-én mutatta be első szentmiséjét szülőfalujában Lucskán Vanyo Péter újmisés, akit előző nap szentelt pappá az egri főegyházmegye részére Ternyák Csaba, egri érsek. A szentmise ünnepi szónoka Kakukk Ferenc egri káplán volt, kézvezetője Eigel Gábor barkai plébános, aki köszöntőjében az ünnepi szónok Jeremiási példája alapján párhuzamot volt saját élete és sok más pap Isten ügye melletti elkötelezettségével.

A határ mindkét oldaláról megjelent papság, a zarándokok és a hazaiak szemmel láthatóan jóleső érzéssel fogadták az újmisést. A kedves mosolyok, az enyhe kézszorítások, cirógató érintések sokasága a zsoltáros szavainak beteljesülésére engedett következtetni: „Az Úr nékem pásztorom nem szűkölködöm!” (Zsolt 23,1).

Péter atya a közelmúltban így vallott önmagáról: Négyen vagyunk testvérek. Keresztény nevelést kaptam, nagyon szerettem templomba járni. Az általános iskola után asztalosnak tanultam. Egyre jobban éreztem Isten hívószavát, és próbáltam elfogadni. Először szerzetesként kezdtem a hivatásomat, majd pedig amikor éreztem, hogy ez nem az én utam, akkor jelentkeztem az egyházmegyés papságra. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy vezetett az úton, és mindig érezhettem, hogy velem van és mellettem halad. Ezért választottam jelmondatomnak a 23. zsoltár első mondatát: „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm”.

 GB.