Veres András: a pápai enciklika legfontosabb felszólítása, hogy lépjünk ki az önpusztítás spiráljából

Veres András: a pápai enciklika legfontosabb felszólítása, hogy lépjünk ki az önpusztítás spiráljából

Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikájának legfontosabb felszólítása, hogy lépjünk ki az önpusztítás spiráljából – mondta a dokumentumot bemutató Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottságának elnöke csütörtökön Budapesten.

Veres András ismertetése szerint a hat fejezetből álló enciklika ötödik fejezete foglalkozik azzal, hogy mit lehet és mit kell tenni a teremtett világ védelmében. Ebben a fejezetben Ferenc pápa felszólítja politikusokat és tudósokat, értsék meg, hogy “a 24. órában vagyunk”, és sürgősen tenni kell, sokkal többet, mint eddig – mondta.

A katolikus püspök idézte a dokumentum 188. pontját, amelyben meglátása szerint a pápa a nem hívő embereknek akart üzenni: “Az egyház nem törekszik arra, hogy értelmezze a tudományos kérdéseket, sem arra, hogy a politika helyébe lépjen, de felszólít egy becsületes és átlátható vitára, hogy a részszükségletek vagy az ideológiák ne sértsék a közjót, és ebben az egyház segítő közösségként részt akar és részt is kíván venni.”

Veres András kiemelte, hogy általában a teológia és a most megjelent enciklika sem a környezetvédelemről, hanem a teremtett világ védelméről szól, és a pápa utal is arra, hogy szerinte a környezetvédelemben az az ember lesz igazán elkötelezett, aki életét és a világot is a teremtő Istentől kapott ajándéknak tekinti. A dokumentum szerint a teremtett világ az emberrel való relációjában válik értelmessé. Ökológiai megtérésre van szükség, mondja Ferenc pápa Szent II. János Pál pápát idézve.

A keresztény ember számára isteni felszólítás a föld “gondozása” de azért, hogy ennek a kötelességének eleget tudjon tenni, szükséges a párbeszéd a más vallásúakkal és a nem vallásos emberekkel is – ismertette Veres András.

Hozzátette: Ferenc pápa párbeszédkészségét és figyelmességét jelzi, hogy a dokumentum két imádsággal fejeződik be, melyek közül az egyik a hívő, de nem keresztények számára, a másik pedig a Krisztus-követők számára íródott.

Veres András a dokumentum fejezeteit röviden bemutatva elmondta: az első fejezetben a pápa vázolja a problémákat, és arra buzdít, hogy “alakítsuk személyessé ezeket a problémákat”. A vízhiány, az élővilág sokféleségének pusztulása, az éghajlatváltozás és az ökológiai adósság az első fejezet főbb témái.

A második fejezetben Ferenc pápa azokat a bibliai szövegrészeket tárgyalja, amelyekből a teremtésvédelem a hívő ember számára következik. Veres András kiemelte ezeknek a szövegmagyarázatoknak az újszerűségét és “megszólító” jellegét.

A harmadik fejezet a jelenlegi helyzet okait keresi, és elsősorban a technokráciában, valamint abban találja meg, hogy az ember mindent önmagából kiindulva akar használni.

A negyedik fejezetben Ferenc pápa többek között azt taglalja, hogy az ember nem tekinthet a természetre úgy, mint tőle független valóságra, hiszen “mindennap kapcsolatban állunk mindennel”. Minden teremtett dolog az emberek számára adott ajándék. Újfajta szolidaritásra van tehát szükség, és nemcsak az egymást követő nemzedékek között, hanem egy adott nemzedéken belül is. Hiszen például a levegő- vagy a vízszennyezés sem szorítható államhatárok közé.

Az ötödik fejezet szól a teendőkről, a hatodik fejezet egy ökológiai spiritualitás vázát mutatja meg, és kiemeli, hogy a változáshoz művelésre és nevelésre van szükség. Akkor fog az ember teremtett világhoz való viszonya megváltozni, ha motivált rá és nevelik erre.

Veres András újságírói kérdésre válaszolva beszélt a menekültkérdésről. Elmondása szerint a katolikus egyháznak minden korban következetes, az evangéliumból kiinduló felelősségérzete volt minden szükséget szenvedő ember iránt, így a menekülő emberek iránt is. Ez a felelősségvállalás gyakorlati módon is megnyilvánul Európa-szerte. Ugyanakkor a politika “sajátos kihívási rendszernek van kitéve”, így nem tudja mindig azt az utat járni, amit a vallási, erkölcsi értékrend szerint kellene – tette hozzá.

Forrás: hirek.sk/MTI