Veres András előadása a Győri Hittudományi Főiskolán: Minden egyes cselekedet számít

Veres András előadása a Győri Hittudományi Főiskolán: Minden egyes cselekedet számít

Veres András győri megyéspüspöknek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnökének a gazdasági válság erkölcsi okairól és következményeiről szóló előadásával indult szeptember 28-án este a Győri Hittudományi Főiskola „Hitünk és életünk” címmel meghirdetett szabadegyeteme.

A győri szeminárium kápolnájában tartott előadást megelőző köszöntőben Lukácsi Zoltán, a szeminárium rektora és Varga Józsefné szakigazgató kiemelték, hogy az előadás-sorozat célja megnyitni a szemináriumot az érdeklődők előtt, valamint továbbképzésszerűen bővíteni a résztvevők tudását a hitről, közéleti témák kapcsán.

A győri főpásztor előadása elején Szent Pált hívta segítségül a Timóteushoz írt első leveléből vett idézettel: „Minden baj gyökere a pénz utáni sóvárgás” (1Tim 6,10). Veres András rámutatott: a mai társadalmat az általános hedonizmus, a fogyasztói szemlélet és a még több pénz utáni vágy jellemzi, aminek következménye, hogy a teremtett dolgok uralkodnak az emberen.

Ha az emberek elvesztik hitüket, nem ismerik meg az igazi örömöt, akkor a pénzszerzés és vásárlás rabjaivá válnak – hangsúlyozta a püspök, és hozzátette, a társadalom nagy betegsége, hogy hiányzik a szeretetre épülő igazságosság, mely összeegyeztethetetlen azzal, ha a javak nagy részét egy szűk kör birtokolja, és mások nem részesülhetnek belőle.

A gazdasági válságnak pedig pontosan ez az egyik oka – állapította meg Veres András, majd a válság erkölcsi következményeiről szólva első helyen említette a munkanélküliséget, mely a munkához való viszonyt teszi tönkre, és generációkon átívelő a hatása.

Elterjedt és téves felfogás, hogy munka helyett kapcsolati tőkéből meg lehet élni. Mindennek az okai a szocialista diktatúra óta megmaradtak: az elszámoltatás hiánya, a téves gazdaságpolitika és a korrupció. Tovább súlyosbítják a helyzetet az alacsony bérek, a szociális támogatások rendszerének problémái és a szektorális fizetésemelések, melyek növelik a társadalmi feszültséget – állapította meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.

Majd kitért a fogyatékkal élők helyzetére is, kiemelte, a róluk való gondoskodás, a számukra megfelelő munkahelyek biztosítása nem jótékonyság, hanem kötelesség, közfeladat, melyben nem lenne szabad szűkmarkúnak lenni. Veres András szerint az erkölcsi hanyatlás súlyosabb, mint a gazdasági válság, azonban a helyzet megoldására jó kezdet a kötelezően választható iskolai hittan- vagy etikaoktatás.

Ma, amikor minden erkölcsi értéket megkérdőjeleznek a nihilizmus és cinizmus Európájában, mindnyájunk kötelessége embertársaink javáért és az istenképiségből fakadó jogaikért szót emelni – hangsúlyozta a győri megyéspüspök. – Minden egyes cselekedet sokat számít, és sose felejtsük Jézus szavait: „A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot” (Jn 16,33).

A Győri Hittudományi Főiskola Hitünk és életünk című szabadegyetemének következő előadását Martos Levente Balázs, a győri szeminárium prefektusa tartja október 19-én 18 órakor a szeminárium dísztermében.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Martos Levente Balázs