Zsid 12, 5-7

„ Mert megfenyíti az Úr, akit szeret, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.”

(Zsid 12, 5-7)